Har du nogle spørgsmål? Kontakt os på (+45) 70 20 33 20

Frederik Poulsen

Konsulent
Cand.psych.

  Mail: fpo@summitconsulting.dk
  Telefon: +45 27 57 31 93
Frederiks LinkedIn-profil

Baggrund

Frederik er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet med speciale i Arbejds- og Organisationspsykologi. Han skrev sit speciale i samarbejde med to større danske fusionerende virksomheder, hvor han behandlede, hvordan mellemledere skaber og forhandler mening under fusionsprocesser.
 

Frederiks faglige fokus ligger primært inden for

Forandringsledelse under fusioner, opkøb og andre strategiske organisationsforandringer.
Kommunikation og feedback som grundlag for effektiv ledelse og samarbejde.
At opnå resultater, trivselsfremme og det gode psykiske arbejdsmiljø gennem bæredygtig ledelse og organisatorisk læring.
Ledelsesudvikling som selvrefleksion og identifikation af læringspotentialer i hverdagen.
Transfer af viden fra læringssituationer til praksis.
Realisering af organisatoriske mål og udviklingspotentialer gennem aktionslæringsforløb og proceskonsultation.
 

Erfaring

Frederik har som konsulent i ALECTIA og NIRAS både under og efter sin uddannelse arbejdet med rådgivning af virksomheder inden for bl.a. stresshåndtering, forandringsledelse, psykisk arbejdsmiljø, samarbejde, kulturel integration og konflikthåndtering. Frederik har desuden adskillige års erfaring med at omsætte plan til praksis fra sit arbejde i eventbranchen, hvor han også har udviklet evnen til at skabe effektivt samarbejde i både store og små teams.
 

Hvorfor Summit Consulting?

"Fordi jeg tror på den blanding af høj faglighed og skræddersyede løsninger, som holdet bag Summit Consulting bringer til bordet. I Summit Consulting mødte jeg den faglige tyngde, erfaring, energi og nysgerrighed, som jeg tror på skaber grobund for bæredygtig udvikling, trivsel og læring for både kunderne og de ansatte i Summit Consulting. Summit Consulting udgøres tilsammen af et hold, som jeg føler mig både stolt af og privilegeret over at være en del af."