Har du nogle spørgsmål? Kontakt os på (+45) 70 20 33 20

Lone Thornberg

Administrerende direktør
Cand.psych.aut.

  Mail: lt@summitconsulting.dk
  Telefon: +45 30 62 79 02
Lones LinkedIn-profil

Baggrund

Lone er uddannet cand.psych. fra Århus og Københavns Universitet og har en 2-årig efteruddannelse i organisationspsykologi. Lone har en baggrund, der rummer både coaching, organisationspsykologi og klinisk psykologi. Desuden har Lone arbejdet som både administrativ og faglig leder i offentlige virksomheder.
 

Lones faglige fokus ligger primært inden for

Design af lederudviklingsprogrammer, hvor indholdet tilpasses en specifik målgruppe.
Team- og organisationsudvikling.
Business coaching med henblik på optimering af personlige potentialer set i relation til organisationens behov.
Mediering ved komplicerede samarbejdsrelationer.
 

Erfaring

Som konsulent har Lone god erfaring med at få lederteams til at udvikle sig mod en større fælles målrettethed og indsats. Lone har både i sit kliniske virke og som konsulent stor erfaring med at coache fagpersoner og ledere til at optimere præstationer under fuld udnyttelse af deres potentiale. Lone har flere års erfaring fra den offentlige sektor og har her formået at skabe forståelse for opgaven, perspektiv i arbejdet samt trivsel hos personalet de steder, hun har fungeret som leder.
 

Hvorfor Summit Consulting?

"Summit repræsenterer for mig høj kvalitet kombineret med den sunde fornuft, der skal til, for at vores arbejde bliver praksisrelateret. Det er centralt for mig, at vi som konsulenter leverer en vare, der kan anvendes af kunderne. At vi med udgangspunkt i virkeligheden er med til at udvikle det bedste inden for det muliges kunst. I Summit finder jeg opgaver, hvor jeg kan arbejde med lederudvikling, der tager udgangspunkt i både organisationens og den enkeltes behov, så vi bruger de metoder, der virker i den konkrete situation. Vi arbejder i Summit på at styrke organisation og ledelse på måder, der også virker på lang sigt."