Har du nogle spørgsmål? Kontakt os på (+45) 70 20 33 20

Mads Bendixen

Chefkonsulent
Cand.psych. aut., Ph.d.

  Mail: mbe@summitconsulting.dk
  Telefon: +45 27 64 39 54
Mads' LinkedIn-profil

Baggrund

Mads er uddannet psykolog fra Københavns Universitet, autoriseret af Psykolognævnet, og har en Ph.d. fra Danmarks Tekniske Universitet. Som konsulent har Mads i mange år arbejdet med ledelse og arbejdsmiljø, heraf knap 4 år som afdelingsleder. Lederudvikling, innovation og stress har været 3 centrale interesseområder i Mads’ arbejde.

Mads' faglige fokus ligger primært inden for

Strategiudvikling og -implementering
Ledelsesudvikling for individer, grupper og organisationer
Innovationspsykologi og -ledelse
Trivsel, stress og psykisk arbejdsmiljø
Arbejdsplads- og adfærdsdesign, herunder nudging
Coaching, supervision og procesfacilitering
Erhvervspsykologiske undersøgelser, målinger og tests

Erfaring

Mads har arbejdet som konsulent i utallige typer af virksomheder med at forbedre ledernes og de ansattes muligheder for at præstere optimalt. Som foredragsholder, coach, konfliktmediator, underviser og teamudvikler har Mads understøttet virksomhedernes bestræbelser på at vende svære udfordringer til læring og forbedring. Mads søger altid at opnå et fortroligt og indgående samarbejde med kunden, som gør det muligt at tage fat på det, som måske ikke er det oplagte og nemme, men det som er nødvendigt og som gør, at den positive forandring kan tage fart. Det gælder uanset, om det drejer sig om lederens personlige udvikling, udviklingen af et bedre samarbejde eller lederteamets ønske om en organisatorisk forandring.

Hvorfor Summit Consulting?

"Jeg er i Summit, fordi det er et konsulenthus, hvor solide menneskelige værdier går hånd i hånd med store ambitioner. Det er samtidig et sted, som lægger stor vægt på at balancere en dyb erhvervspsykologisk faglighed med et klart fokus på det, som faktisk virker hos den enkelte kunde. Jeg tror på, at denne kombination er vejen til holdbare resultater i de opgaver, vi løser."