Har du nogle spørgsmål? Kontakt os på (+45) 70 20 33 20

Nyheder

Summit Consulting skaber international konsulentvirksomhed

Maj 2021: Hos Summit Consulting oplever vi et stadigt voksende behov for assessment af ledere og udvikling af ledere og organisationer kombineret med forretningsmæssig forståelse og internationale kompetencer samlet på én platform. Samtidigt er behovet for at ruste ledere og organisationer til at navigere igennem morgendagens udfordringer og forandringer større end nogensinde. Det gælder i såvel mindre som store organisationer og virksomheder.

Det er baggrunden for, at Summit Consulting A/S har opkøbt og er blevet sammenlagt med A&D Resources A/S. A&D er ligesom Summit specialister i ledelsesudvikling, og tilsammen er vi verdens førende distributør af Hogan Assessment, som er et af verdens mest anerkendte og benyttede systemer til assessment af ledere og ledertalenter.

International ekspansion
A&D Resources har aktiviteter i Danmark, Finland, Sverige, Norge og Benelux-landene. Med sammenlægningen har vi dermed skabt et af Danmarks og Europas største erhvervspsykologiske konsulenthuse med et skarpt fokus på udvikling af ledere og organisationer gennem lederassessment samt ledelses- og organisationsudvikling.

Begge virksomheder beholder indtil videre deres respektive navne og adresser, og samtlige medarbejdere fortsætter med deres opgaver og kunder som hidtil.

Samspil mellem branchens bedste redskaber og erhvervspsykologer
Rent formelt vil alting med andre ord være "business as usual". Og dog alligevel ikke. For sammenlægningen markerer en overgang fra et tæt og langvarigt samarbejde mellem Summit Consulting og A&D Resources til én samlet, international erhvervspsykologisk konsulentvirksomhed med branchens bedste konsulenter og specialister i Hogan Assessment samt ledelses- og organisationsudvikling. Det giver nogle unikke, faglige synergier til glæde for begge forretninger.

Summit Consultings nuværende adm. direktør, Karsten Søderberg, tiltræder pr. 1. maj som direktør for koncernen, mens Lone Aggernæs Thornberg pr. 1. maj overtager direktørstolen i Summit Consulting, og Charlotte Søderberg tiltræder som direktør i A&D Resources.

Vi og vores team af branchens allerbedste og mest dedikerede konsulenter glæder os til fortsat at udvikle og rådgive fremtidens ledere og organisationer i Danmark og internationalt!

Ny adm. dir.

Maj 2021: Pr. 1. maj 2021 er Lone Thornberg blevet administrerende direktør i Summit Consulting, efter vi er blevet sammenlagt med A&D Resources, og vores tidl. adm. dir. Karsten Søderberg er blevet koncerndirektør for hele Summit/A&D-organisationen. Du kan læse mere om Lone her.

Nyansættelse

Januar 2021: D. 1. januar 2021 er Mads Bendixen startet som chefkonsulent i Summit Consulting. Mads er uddannet cand.psych. aut. fra Københavns Universitet og har en Ph.d. fra Danmarks Tekniske Universitet. Som konsulent har Mads i mange år arbejdet med ledelse og arbejdsmiljø i mange forskellige virksomheder, heraf knap 4 år som afdelingsleder. Lederudvikling, innovation og stress har været 3 centrale interesseområder i Mads’ arbejde. Du kan læse mere om Mads her.

Invitation til webinar for ejerledere: Det gode generationsskifte (er afholdt)

April 2020: Onsdag d. 22. april 2020 kl. 10.00-10.40 afholder vi et webinar for ejerledere om det gode generationsskifte. Helle Aaes og Steffen Tange, som begge er partnere i Summit Consulting, vil dele ud af deres viden og giver inspiration til, hvordan du bedst muligt kan håndtere ejer- eller generationsskiftet i din virksomhed.

Summit inviterer til Kick-off 2020 (er afholdt)

Februar 2020: Onsdag d. 19. februar 2020 kl. 14.00-18.00 afholder vi Kick-off hos DAC i BLOX, Bryghuspladsen 10, 1473 København K. Vi har inviteret Christian Ørsted til at fortælle om livsfarlig ledelse og betydningen af psykologisk tryghed som en væsentlig ingrediens i moderne ledelse i organisationer, der skal begå sig i en omskiftelig verden. Efterfølgende vil Karsten Søderberg, adm. dir. i Summit Consulting, synliggøre, hvordan man som leder skaber sig et kvalificeret kig i krystalkuglen.

 

Nyansættelser

Januar 2020: Vi startede 2020 med at ansætte 2 nye konsulenter:

Rasmus Graucob er startet som konsulent og er uddannet psykolog med speciale i organisations- og erhvervspsykologi. Du kan læse mere om Rasmus her.

Johannes Egerup er startet som konsulent og er uddannet psykolog med speciale i arbejds- og organisationspsykologi. Du kan læse mere om Johannes her.

Nyansættelse

November 2018: D. 1. november 2018 er Frederik Poulsen startet som konsulent i Summit Consulting. Frederik er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet med speciale i Arbejds- og Organisationspsykologi. Han skrev sit speciale i samarbejde med to større danske fusionerende virksomheder, hvor han behandlede, hvordan mellemledere skaber og forhandler mening under fusionsprocesser. Frederik har arbejdet med rådgivning af virksomheder inden for bl.a. stresshåndtering, forandringsledelse, psykisk arbejdsmiljø og konflikthåndtering. Du kan læse mere om Frederik her.

Samarbejde med StrongTeams

August 2018: Vi har indgået et samarbejde med konsulenthuset StrongTeams, som bl.a. er autoriseret partner i Patrick Lencionis The Five Behaviors of a Cohesive Team™. Dette unikke teamudviklingsværktøj belyser bl.a., hvordan et specifikt team aktuelt fungerer og kombinerer det med effektive dialogredskaber. Læs mere om StrongTeams her.

Mød os på Folkemødet 2018

Maj 2018: Vi deltager igen i år på Folkemødet på Bornholm d. 14.-17. juni 2018, hvor vi afholder en debat med temaet "Ledelse i fremtidens arbejdsmarked". Her vil vi sætte fokus på, hvordan fremtidens arbejdsmarked kommer til at se ud, og hvordan nuværende ledelsesmæssige udfordringer kan imødekommes og løses.

Samarbejde med Nilgün Aydin

April 2018: I vores arbejde med ledelses- og organisationsudvikling skal vi være up-to-date med de juridiske rammer, værktøjer og muligheder, der er for ledere for at udøve ledelse. Vi har derfor indgået samarbejde med Nilgün Aydin, advokat med speciale i HR-Jura, som både klæder vores egne konsulenter på og også kommer til at deltage på nogle af vores ledelsesudviklingsprogrammer. Læs mere om Nilgün her.

Mød os på Folkemødet 2017

Maj 2017: Summit Consulting deltager igen i år på Folkemødet på Bornholm d. 15.-18. juni 2017, hvor vi bl.a. vil bidrage med en debat vedrørende ledelse i en digital verden. Her vil vi forsøge at blive klogere på, hvad lederen i dag skal forberede sig på for at være rustet til en verden, hvor ord som disruption og digitale løsninger er blevet hverdag.

Mød os på Change Management Konferencen 2017

Marts 2017: Dansk Change Management Konference d. 6. april 2017 sætter fokus på forandring som faglighed i en dansk sammenhæng. Her kan du høre om, hvordan andre arbejder med den menneskelige side af store omlægninger. Samtidig kan du udvide dit netværk blandt andre, der som dig har ansvar for ledelse af organisatorisk implementering til daglig.

Vi deltager med en workshop om Strategisk ledelse af kontinuerligt accelererende forandringer, hvor Lone Thornberg vil sætte fokus på dilemmaer og ansvar, mulighederne og paradigmerne samt organisatorisk robusthed og fleksibilitet.

Nyansættelse

August 2016: D. 8. august 2016 er Torben Dalager startet som partner i Summit Consulting. Torben er Cand.psych. aut. og har gennem de sidste mange år arbejdet som selvstændig erhvervspsykolog. Hans særlige kompetencer ligger bl.a. inden for lederudvikling, coaching, teamudvikling, konflikthåndtering og forandringsledelse, hvilket han også vil komme til at arbejde med her i Summit. Du kan læse mere om Torben her.

Mød os på Folkemødet 2016

Maj 2016: Summit Consulting deltager i år på Folkemødet på Bornholm d. 16.-19. juni 2016, hvor vi bl.a. vil bidrage med nogle debatter vedrørende ledelse og hhv. den offentlige vs. den private sektor og folkesundhed. Herudover har vi et samarbejde med Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), som også er på Folkemødet, hvor vi arrangerer sejladser, der har fokus på samarbejde og teamwork.

 

Samarbejde med KDY

Januar 2016: Summit Consulting har i 2016 indgået et strategisk samarbejde med Kongelig Dansk Yachtklub (KDY) med fokus på ledelsesudvikling og teamudvikling med sejlsporten som simulator og katalysator for udviklingen. Læs mere her.

Videndeling i sygehussektoren (er afholdt)

Oktober 2015: I samarbejde med Holbæk Sygehus inviterer Summit Consulting til videndelingsmøde d. 3. december 2015 kl. 15-18, hvor ledelsen på Kirurgisk afdeling/afsnit 12-5, Holbæk Sygehus vil dele deres erfaringer om, hvordan de håndterede et påbud fra Arbejdstilsynet, og hvordan udviklingen førte til bedre trivsel, større arbejdsglæde og konkret nedbringelse af sygefraværet på afdelingen. Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål samt indgå i fælles drøftelser og erfaringsudveksling.
Målgruppen er særligt inviterede adm. overlæger, oversygeplejersker samt repræsentanter for afsnitsledelsen (begrænset deltagerantal).

Nyansættelse

September 2015: D. 1. september 2015 er Susanne Lima startet i Summit Consulting som Partner. Susanne er Cand.psych.aut. og kommer fra Deloitte, hvor hun var Business Partner. Hendes særlige kompetencer ligger bl.a. inden for organisationsudvikling, ledelsesudvikling, executive coaching og konfliktmægling, hvilket hun også vil komme til at arbejde med her i Summit. Du kan læse mere om Susanne her.

Ny direktør

August 2015: Lone Thornberg er pr. 1. august 2015 udnævnt til direktør og indtræder dermed også i Summit Consultings direktion.

Lone Thornberg er uddannet psykolog ved Københavns Universitet i 1995. Hun begyndte karrieren som organisationspsykolog i Roskilde BST og skiftede siden til klinisk psykolog i Helsingør Kommunes Børne- og Ungdomsrådgivning, hvor hun blev souschef i 2004. Stillingen som leder gav Lone blod på tanden til at søge konsulentvejen og blev i 2006 ansat som konsulent i Summit Consulting. Lone var dog ikke helt færdig med lederrollen og arbejdede i en 3-årig periode dels som leder af Helsingør Kommunes Misbrugscenter og dels som faglig leder for de børnesagkyndige i Statsforvaltningen Hovedstaden. Men det er konsulentrollen, som driver Lone, og i 2010 vendte hun tilbage til Summit Consulting, først som chefkonsulent, herefter som partner og nu som direktør. Du kan læse mere om Lone her.