Har du nogle spørgsmål? Kontakt os på (+45) 70 20 33 20

Persondatapolitik

Generel persondatapolitik

Hvorfor har Summit Consulting en persondatapolitik?
Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne politik om behandling og beskyttelse af persondata. Summit er dataansvarlig, og vi sikrer, at persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi behandler kun relevante og nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige og relevante i forhold til at løse de opgaver, som er aftalt med kunden. Typisk vil vi behandle identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnr., stilling og oplysninger om vores forretningsmæssige relation. Desuden behandler vi oplysninger om finansielle forhold fx betalingsoplysninger. Retsgrundlaget for behandling er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Opbevaring af data
Vi benytter IT-leverandører, der gennem brug af Microsoft Cloud drifter vores IT-systemer. Kundens data opbevares i henhold til de vilkår, som disse leverandører har tiltrådt i Microsofts datacentrer i Europa.

Sikkerhed
Vi har høje standarder for sikkerhed – også for at beskytte vores kunders personoplysninger. Derfor har vi vedtaget interne regler og procedurer, der sikrer, at vi lever op til og opfylder kravene til passende sikkerhedsforanstaltninger i persondataforordningen.
Vores IT-leverandører sørger løbende for, at vores IT-udstyr er opdateret og har installeret passende sikkerhedsforanstaltninger, herunder firewall og virusbeskyttelse. Vi overfører ikke personoplysninger til tredjelande (lande uden for EU/EØS).

Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter kundens persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var årsagen til indsamlingen – dog kan særlige lovregler i fx bogførings- og forældelsesloven og reglerne om rådgiverfirmas ansvar for deres rådgivning give pligt til at opbevare dem i længere tid.

Kundens rettigheder
Kundens rettigheder efter persondataforordningen er følgende:

 • Kunden har i vidt omfang ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Summit behandler
 • Kunden kan gøre indsigelse mod indsamling og viderebehandling af deres personoplysninger
 • Kunden har ret til at få rettet personoplysninger og få begrænset behandlingen af personoplysningerne
 • Kunden har i et vist omfang ret til at få slettet personoplysninger
 • Kunden kan i et vist omfang anmode om, at Summit giver en kopi af personoplysningerne og transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)

Hvis en kunde ønsker at gøre brug af ovenstående rettigheder, bedes de kontakte Summit på info@summitconsulting.dk. Vi vil svare så hurtigt som muligt og senest 1 måned efter, at vi har modtaget henvendelsen.

Du kan læse mere om persondataloven og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Cookie- og persondatapolitik for website

Ejeroplysninger
Dette website udbydes af Summit Consulting A/S (herefter kaldet Summit), Lyngsø Allé 3B, 2970 Hørsholm.
Mail: info@summitconsulting.dk.

Indsamling af oplysninger
På vores hjemmeside indsamler vi 2 slags oplysninger om dig: cookiedata (der indsamles automatisk) samt oplysninger, du selv afgiver.

Personoplysninger
Når du benytter vores website, indsamler og behandler vi en række informationer, hvis du fx tilmelder dig vores nyhedsbrev, udfylder en kontaktformular eller tilmelder dig et af vores kurser:

 • Oplysningerne bruges til at optimere vores services og indhold – og vi anvender oplysningerne til at kunne levere de services, du har efterspurgt, som fx at fremsende et nyhedsbrev eller andet materiale
 • Har du givet samtykke til at modtage direkte markedsføring i form af nyheder, tilbud mv., kan vi også bruge de indsamlede oplysninger til at målrette den markedsføring, du modtager via telefon, brev eller elektroniske medier

Sikkerhed
Ifølge persondataloven skal personlige oplysninger opbevares fortroligt og sikkert. De personlige oplysninger bliver gemt på computere, der har begrænset adgang, og de er placeret i faciliteter med øget kontrol. Sikkerhedsforanstaltningerne kontrolleres løbende, så vi er sikre på, at vores brugeroplysninger bliver håndteret forsvarligt samt under hensyntagen til de rettigheder, du har som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Der vil altid være en risiko forbundet med dette, hvis andre uberettiget tiltvinger sig adgang til dine oplysninger. Det er således på eget ansvar, at du afgiver dine personlige oplysninger.
Grundet den stigende hastighed, internettet udvikler sig med, kan der opstå behov for at ændre i vores behandling af personoplysninger. Derfor er vi nødsaget til at forbeholde os retten til at opdatere og ændre i de nuværende retningslinjer for, hvordan personoplysninger behandles. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på denne side. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside.
Du har ifølge persondataloven ret til at få oplysninger vedr., hvilke personoplysninger der kan henføres til dig. Viser det sig, at de oplysninger, der behandles om dig via denne side, ikke er rigtige eller er vildledende, har du ret til at kræve, at de bliver slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid kræve, at dine oplysninger bliver slettet. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, ligesom du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i EU’s Persondataforordning.

Cookies
Ved besøg på Summits hjemmeside modtager du automatisk én eller flere cookies. En cookie består af en tekstfil, der bliver lagret i din browser (Firefox, Chrome, Explorer osv.). Den har til formål at kunne genkende den enhed, du besøger vores site med – og husker altså, hvordan du har ageret, sidst du besøgte vores side. En cookie kan ikke indeholde virus.

 • Så lang tid opbevares cookies
  Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg på Summits hjemmeside. Du kan til enhver tid slette dine gemte cookies i browser-historikken.
 • Sådan sletter du cookies
  Se vejledning her: www.minecookies.org/cookiehandtering
 • Sådan undgår du cookies
  Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere dem. Se vejledning her: www.minecookies.org/cookiehandtering
 • Hvad cookies bruges til på vores website
  Cookies er med til at fortælle Summit om dit besøg ved at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker. Vi indsamler informationer om, hvor lang tid du besøger hjemmesiden, hvilke sider du besøger, om din computer/tablet/telefon har besøgt os før, hvilken browser du bruger, IP-numre osv. Dette er vigtigt for os at vide for at kunne optimere og give dig den bedst mulige oplevelse, når du besøger vores site
 • Google Analytics (trafikmåling)
  Vi anvender cookies fra Google Analytics, så vi kan måle, hvor meget trafik der er på vores website. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: www.tools.google.com/dlpage/gaoptout

Du kan læse mere om persondataloven på www.datatilsynet.dk.

Senest opdateret d. 22. februar 2021.

Behandling af personoplysninger i rekrutteringsproces

Indledning

 • Når du søger en ledig stilling eller uopfordret hos Summit Consulting A/S (herefter Summit), skal du være opmærksom på, at vi som dataansvarlig registrerer og indsamler oplysninger om dig. I det følgende beskrives, hvordan vi behandler din ansøgning, og hvilke oplysninger vi indsamler, herunder hvilken praksis vi almindeligvis følger
 • Fordi vi registrerer dine oplysninger elektronisk, har du nogle rettigheder. Dem informerer vi også om nedenfor

Modtagelse af ansøgninger

 • Når vi modtager din ansøgning, får du en bekræftelse på, at vi har modtaget den. Når vi gennemgår ansøgningerne, udvælger vi, hvem vi indkalder til samtale. Dette valg baseres på dine kvalifikationer i forhold til stillingen eller stillingerne. Indkaldelsen til samtale sker via e-mail eller telefon
 • For at kunne behandle din ansøgning registrerer vi i forbindelse med modtagelsen af ansøgningen dit navn, telefonnummer og e-mail i vores it-system. Desuden behandler vi de oplysninger om dig, som du i øvrigt selv har givet os i forbindelse med din ansøgning

Modtagelse af uopfordrede ansøgninger

 • Når vi modtager din uopfordrede ansøgning, får du en bekræftelse på, at vi har modtaget den. Når vi gennemgår uopfordrede ansøgninger, udvælger vi, om vi vil indkalde til samtale på baggrund af kvalifikationer i forhold til den stilling, der bliver søgt på. Indkaldelsen til samtale vil ske via e-mail eller telefon
 • For at kunne behandle din uopfordrede ansøgning registrerer vi i forbindelse med modtagelsen af ansøgningen dit navn, telefonnummer og e-mail i vores it-system
 • Hvis du får afslag på din uopfordrede ansøgning, vil vi hurtigst muligt – og som udgangspunkt senest 6 måneder efter, at du har modtaget afslaget – slette de oplysninger, som vi har modtaget, medmindre der er særlige forhold, der gør, at du og vi kunne have en fælles interesse i, at vi gemmer dit ansøgningsmateriale i længere tid

Samtaler

 • I rekrutteringsprocessen gennemfører vi samtaler, hvor fokus er på både dine faglige og personlige kompetencer, jobbets udfordringer samt Summit som arbejdsplads
 • Vi noterer nogle af de oplysninger, som kommer frem under samtalen/samtalerne. Det er kun de oplysninger, der er relevante, vi benytter ved vurderingen af, om du skal tilbydes en stilling

Indhentelse af oplysninger og referencer

 • Som led i rekrutteringsprocessen vil vi ofte søge yderligere oplysninger om den ansøger eller de ansøgere, som vi skønner, er bedst kvalificeret. I den forbindelse søger vi ofte – i relevant omfang – tilgængelige oplysninger fra internettet, herunder fra sociale medier. Det kan også være, at vi beder dig om selv at sende os nogle flere oplysninger
 • Hvis vi gerne vil søge oplysninger om dig hos din nuværende eller tidligere arbejdsgiver via referenceindhentning, spørger vi dig om samtykke hertil først. Konkret bliver du bedt om at underskrive en samtykkeerklæring, som du efterfølgende selv får en kopi af. Hvis ikke du giver samtykke, indhenter vi ikke referenceoplysninger. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du ikke samtykker til, at vi kan indhente referenceoplysninger, kan det betyde, at du får afslag på din ansøgning

Brug af personlighedstest

 • I forbindelse med rekrutteringsprocessen til nogle stillinger benytter vi personlighedstest. Dette kræver dog, at du giver samtykke til det. Samtykket gives i forbindelse med, at du gennemfører testen. Hvis ikke du giver samtykke, skal du være opmærksom på, at det kan betyde, at du får afslag på din ansøgning
 • Testen gennemføres typisk inden den første samtale med dig eller mellem første og anden samtale. Formålet med testen er at belyse dine personlige kompetencer, så vi har et udgangspunkt for en dialog om dine personlige ressourcer, styrker og udviklingsområder. Testen leveres af ekstern testleverandør, som behandler oplysninger om dig på vores vegne, jf. en databehandleraftale
 • Testen vil aldrig stå alene, men indgå i det samlede grundlag for udvælgelsen af den rette kandidat til stillingen

Det videre forløb

 • De ansøgere, der har været til samtale, får svar enten pr. e-mail eller telefonisk. Når vi har besat stillingen, sender vi et skriftligt afslag til alle de afviste ansøgere
 • Hvis du ender med at blive ansat hos os, vil de oplysninger, som vi har modtaget og behandlet i forbindelse med rekrutteringsprocessen, blive opbevaret på personalesagen i henhold til vores retningslinjer herfor. Du orienteres i så fald om vores ”behandling af medarbejdernes personoplysninger” i vores personalehåndbog
 • Hvis du får afslag på din ansøgning, vil vi hurtigst muligt – og som udgangspunkt senest 6 måneder efter, at du har modtaget afslaget – slette de oplysninger, som vi har modtaget og behandlet i forbindelse med rekrutteringsprocessen, medmindre der er særlige forhold, der gør, at du og vi kunne have en fælles interesse i, at vi gemmer dit ansøgningsmateriale i længere tid

Information om dine rettigheder mv.

 • Du har efter persondataloven nogle rettigheder i forbindelse med vores behandling af din ansøgning og dine personoplysninger, fordi dette i meget vidt omfang foregår elektronisk. Du har i den forbindelse ret til at:
  • få at vide, at vi har samlet oplysninger om dig og gemt dem i vores it-system,
  • få at vide, hvilke oplysninger om dig vi har indsamlet og brugt i vores behandling af din ansøgning,
  • se oplysningerne, og
  • bede om, at vi retter eller sletter oplysninger mv., hvis du mener, at de fx er forkerte
 • Personoplysninger, der indsamles som led i rekrutteringsprocessen, vil blive behandlet med den fornødne sikkerhed og fortrolighed, og oplysningerne vil alene være tilgængelige for et begrænset antal medarbejdere, for hvem adgangen til personoplysningerne er nødvendig og relevante, herunder eventuelle kommende ledere

Du kan læse mere om persondataloven og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.