Har du nogle spørgsmål? Kontakt os på (+45) 70 20 33 20

Det vi gør

Vi udvikler ledere og organisationer

 

Ledelse er et håndværk, som kan læres, og effektiv ledelsesudvikling er en kombination af træning, teori og selvrefleksion. Med udgangspunkt i din konkrete situation og dit specifikke behov, omsætter vi de udfordringer eller muligheder, du har fået øje på, til konkrete resultatskabende aktiviteter og forløb.

Vi har gennem mange år leveret målrettet og skræddersyet udvikling til vores kunder, som har bidraget til at lukke kløften mellem det, ledere vil, og det organisationen kan – både i den private og den offentlige sektor.

Vores erhvervspsykologiske tilgang gør os i stand til at skabe de helt konkrete adfærdsændringer, som danner grundlaget for bedre resultater, bedre trivsel og et mere bæredygtigt arbejdsliv.

Udvikling af ledere fra talent til top

Uanset om du har brug for assistance til at udvikle dele af organisationens ledelseslag eller styrke udvalgte ledelseskompetencer, vil du i et samarbejde med os modtage ydelser, som sikrer effektiv udvikling af ledelsen, teamet og/eller organisationen som helhed.

Ledelse af trivsel og bæredygtige resultater

Vi klæder dig og din organisation på til at udfolde og forankre bæredygtig ledelse i organisationen og løsningen af kerneopgaven. Vi tilbyder aktiviteter rettet mod bl.a. forebyggelse og håndtering af stress og konflikter samt andre organisatoriske udfordringer, som står i vejen for vedvarende resultatskabelse og effektiv realisering af den strategiske ambition.

Teamudvikling

De bedste resultater skabes, når hele teamet supplerer hinanden og performer som en helhed. Teamudvikling med Summit Consulting skaber stærke og effektive lederteams, hvor kompetencer, værdier og ansvarsfordeling matcher organisationens strategi.

Coaching

Coaching er en personlig og fokuseret sparring, som gør dig i stand til at udnytte dit potentiale, fokusere dit lederskab og øge dine præstationer. Det vil sige, at du gennem et coachingforløb hjælpes og inspireres til at reflektere over egne erfaringer som udgangspunkt for at afsøge handlemuligheder i forhold til problemer og udfordringer i dit arbejdsliv.

Resultatgivende organisationsudvikling

Et samarbejde med Summit Consulting om professionel organisationsudvikling i din organisation er en garanti for effektiv udvikling af dagligdagen for ledelsen, teamet og organisationen som helhed.