Har du nogle spørgsmål? Kontakt os på (+45) 70 20 33 20

Ledelse af trivsel og bæredygtige resultater

 


Erfaringer og forskning viser, at når der skabes grobund for menneskelig trivsel, motivation og engagement, opstår der større organisatorisk stabilitet samt højere kreativitet, produktivitet og kvalitet i opgaveløsningen. Her er ledelse helt afgørende. Det er lederen, der kan sikre balancen mellem krav og ressourcer under komplekse vilkår, som er påvirket af både organisatoriske krav og forventninger, den enkelte medarbejders ambitioner og kompetencer samt samarbejde og eventuelle konflikter.

Eksempler på aktiviteter

Vi tilbyder aktiviteter rettet mod bl.a. forebyggelse og håndtering af negativ stress og konflikter samt andre organisatoriske udfordringer, som står i vejen for vedvarende resultatskabelse og effektiv realisering af den strategiske ambition.
Disse aktiviteter kan integreres med øvrige lederudviklingsaktiviteter eller gennemføres som enkeltstående aktiviteter, fx:
  • Topledelsens aktive rolle i at få ”strategisk sundhed” på ledelsesagendaen

  • Topledelsens rolle som kulturbærer for ”bæredygtighed” mhp. at sikre forretningskritisk rekruttering og fastholdelse af både leder- og specialisttalenter

  • Sparring på udformning af ledelsesgrundlag og politikker, der forener forretning og ”strategisk sundhed”, herunder valg af relevante måleparametre

  • Bæredygtig og stressforebyggende ledelse i praksis

  • Sikring af performance, trivsel og talentfastholdelse

  • Mediering af aktuelle konflikter eller styrkelse af lederes evner til at håndtere konflikter

  • Træning i kommunikation ift. medarbejders behov og motivation

Vi har gjort det i virkeligheden


Vi klæder dig og din organisation på til at udfolde og forankre bæredygtig ledelse i organisationen. Vi tilbyder skræddersyede ydelser med fokus på høj faglighed, værdiskabelse og anvendelighed.