Har du nogle spørgsmål? Kontakt os på (+45) 70 20 33 20

Det personlige lederskab

Ledelse er noget, man gør. Dertil kommer, at ledelse altid handler om mennesker – om evnen til at nå et fælles mål sammen.

Det betyder også, at uanset om målet er at sikre en stabil og effektiv drift, sætte retning og realisere strategiske mål, implementere forandringer og opnå følgeskab, forebygge stress og sikre trivsel eller noget femte, som er helt afgørende for, at en virksomhed eller organisation løser kerneopgaven effektivt og når de fastlagte mål – er den person, som bedriver ledelsen, sit eget primære værktøj.

Uanset hvor meget vi ved og kan sige om ledelse, så flytter det ikke noget, hvis vi ikke er i stand til at gøre og bedrive den effektivt i en travl hverdag – og det kræver, at man kender og tager sine personlige styrker, udfordringer, værdier og antagelser om ledelse alvorligt.

Det personlige lederskab er fundamentet, som skal danne grundlag for at bringe alle de øvrige ledelseskompetencer, -tilgange og -værktøjer i spil på en funktionel og effektiv måde.

Vi laver ledelsesudvikling, som styrker selvindsigt, selvrefleksion og rollebevidsthed i hverdagen.

Vi har gjort det i virkeligheden

Vi har erfaring med at udvikle lederes personlige lederskab – og når vi bliver bedt om at fremhæve, hvad der er særligt ved netop det, vi kan, og det vi gør, så peger vi på vores dybe erhvervspsykologiske faglighed og en insisteren på at gå tæt på og faktisk arbejde med (ikke bare snakke om) de personlige aspekter af lederskabet. Vi skaber den tillid og tryghed, som giver anledning til at snakke om det, som er svært.

"Da jeg startede på forløbet, troede jeg, at jeg skulle have en schweizerkniv af nye ledelsesværktøjer – men det jeg fik, var et spejl."

Tobias Panduro
Teamleder i Erhvervsstyrelsen