Har du nogle spørgsmål? Kontakt os på (+45) 70 20 33 20

Distanceledelse

Distanceledelse er kendetegnet ved situationer, hvor du som leder ikke har din daglige gang blandt dine medarbejdere. Ledelsesopgaven er stadig den samme, men den er udfordret, da du som leder er langt væk fra driften eller har mange medarbejdere/enheder under dig fordelt på forskellige lokationer. Begreber som tillid, selvledelse og kommunikation er afgørende aspekter, når du som leder udøver distanceledelse. Det er derfor centralt at spørge sig selv: Hvordan vil jeg udøve nærværende ledelse, når mit fokus er på flere enheder? Hvordan kan jeg afstemme forventninger til selvledelse? Hvordan vil jeg finde den rette form for styring og kontrol?

Uanset om du selv er distanceleder eller er chef for mange distanceledere, vil du få et stort udbytte af at udvikle distanceledelse i din virksomhed eller organisation.

Vi har gjort det i virkeligheden

Distanceledelse kan både være en af mange ledelseskompetencer, som vi arbejder med i et større udviklingsforløb, og det kan være omdrejningspunktet i et konkret forløb, som har til formål at styrke din organisations evne til at koordinere, samarbejde og skabe resultater, selvom man ikke altid er tilgængelig i den daglige drift.

Du vil få den nødvendige viden om distanceledelsesdisciplinen, så du selv bliver i stand til at vejlede og supervisere distanceledere i din enhed. Derudover vil du som leder få et nyt værktøj i dit ledelsesrepertoire, som du vil kunne bruge til at forbedre din egen ledelsespraksis med.