Har du nogle spørgsmål? Kontakt os på (+45) 70 20 33 20

Driftsledelse

I en travl hverdag kan det være en udfordring at bevare overblikket, ligesom medarbejdere ofte vil efterlyse større gennemsigtighed i prioriteringer, fordeling af opgaver samt tydelige mål.

Driftsledelse handler om at skabe en effektiv og succesfuld enhed, som lykkes med at nå sine mål – og den gode driftsledelse sikrer optimering af økonomi og kvalitet samt reducering af ressourcespild.

Driftsledelse er dog langt fra kun administration og handler i praksis i høj grad om lederens evner til at omsætte, kommunikere og realisere de organisatoriske mål og ambitioner. Dette stiller store krav til lederens evner til at skabe tydelige rammer, struktur og forventningsafstemning for opgaveløsningen – samt gøre sig bevidst om, hvilke rutiner, vaner og ressourceforbrug der bedst understøtter målene.

I arbejdet med at styrke kompetencer inden for driftsledelse, kan der fx arbejdes med:
 
  • Forventningsafstemning, delegering, opfølgning og feedback

  • Klar og effektiv kommunikation

  • At sætte og realisere organisatoriske (del-)mål

  • At skabe engagement og opbakning til trufne beslutninger

  • Konflikthåndtering

  • Tidsstyring

  • Håndtering af uforudsigelige hændelser

  • Ledelse af forskellige medarbejdertyper

Vi har gjort det i virkeligheden

En styrket driftsledelse vil grundlæggende bidrage til en mere effektiv og resultatskabende organisation. For den enkelte leder handler udvikling af driftsledelsesmusklen om at udvikle et større indblik i egne styrker og udviklingsområder set i relation til driftsledelse og resultatskabelse samt at tilegne sig ledelsesmodeller og redskaber, som understøtter driftsledelsesopgaven inden for det konkrete ansvarsområde.
Driftsledelse kan både være en af mange ledelseskompetencer, som vi arbejder med i større udviklingsforløb, og det kan være omdrejningspunktet i et konkret forløb, som har til formål at styrke og effektivisere din organisations evne til at skabe resultater og nå jeres mål og strategiske ambitioner.