Har du nogle spørgsmål? Kontakt os på (+45) 70 20 33 20

Effektiv ledelseskommunikation

Effektiv ledelseskommunikation handler om den proces, hvorved du lykkes med dine intentioner om at skabe den ønskede medarbejderadfærd, der medfører en realisering af organisationens mål og strategier.

Denne proces består af adfærd, intention og effekt. Kommunikation handler ikke kun om, "hvad" du som leder siger – din adfærd – men hvilken holdning du signalerer, når budskabet leveres. Det er derfor uhyre vigtigt som forberedelse til enhver samtale at gøre dig klart, hvad du ønsker at signalere med samtalen og hvorfor. Dette er din intention. Dertil kommer den effekt, din kommunikation har på medarbejderen, som modtager dit budskab. Spørgsmålet bliver, hvor god du som leder er til at opnå de resultater, du ønsker, gennem din kommunikation og adfærd.

Effektiv ledelseskommunikation er et afgørende greb for dig, der ønsker at skabe fremtiden for din organisation gennem strategi og udvikling af medarbejdere eller gennem instruktion og feedback i den daglige opgaveløsning og drift.

Vi har gjort det i virkeligheden

Effektiv ledelseskommunikation kan både være en af mange ledelseskompetencer, som vi arbejder med i et udviklingsforløb, og det kan være omdrejningspunktet i et konkret forløb, som har til formål at udvikle din organisations evne til at lære, tilpasse og udvikle sig løbende som et led i driften.

Du vil modtage træning og feedback på din egen adfærd og kommunikation med det formål at øge din bevidsthed om, hvordan du kommunikerer, og hvilken effekt og adfærd det skaber. Ved at modtage feedback i et passende forhold sikres du en mere præcis selvopfattelse og en højere grad af effektivitet. Der er således ikke kun tale om et "værktøjskursus", men om et forløb, hvor du som leder bliver bedre til at skabe sammenhæng mellem intentionen og dit kommunikative budskab.