Har du nogle spørgsmål? Kontakt os på (+45) 70 20 33 20

Ledelse og håndtering af negativ stress

Som leder har du både et ledelsesansvar og stor mulighed for at håndtere og forebygge negativ stress blandt dine medarbejdere. Det kræver gode lederegenskaber og stiller store krav til både din personaleledelse samt din evne til at håndtere eventuelle konflikter og uenigheder i den enhed, som du er leder for. Det er med andre ord lederens evne til at prioritere og navigere i dette tumulte farvand, som bliver afgørende for organisationens evne til effektivt at realisere den strategiske ambition.

Det kan koste op mod kr. 1 mio. at have en langtidssygemeldt medarbejder

Det betaler sig derfor at styrke ledelsesindsatsen over for negativ stress – både af hensyn til den stressramte, dennes kollegaer og organisationens økonomi. Vi kan hjælpe dig med at få værktøjer til at identificere, håndtere og forebygge negativ stress, og vi faciliterer et strategisk og praktisk eftersyn af jeres samlede ledelseskultur, der ofte spiller en vigtig rolle i at forebygge negativ stress.

Vi har gjort det i virkeligheden

Vi kan assistere jeres organisation på flere niveauer: Vi leverer sparring til topledelsen ift. at sikre de bedste rammer for trivsel og resultatskabelse samt ledelsesmæssige workshops, hvor lederne trænes i at forebygge og håndtere egen og andres stress.

Vi gennemfører også forløb for HR med fokus på at udvikle de interne kompetencer til at assistere organisationen i at forebygge stress, og vi faciliterer temamøder, hvor medarbejdere drøfter og afprøver metoder til at håndtere eget arbejdspres samt til kollegial hjælp og sparring.

"Vi har i Undervisningsministeriet sat fokus på forebyggelse og håndtering af stress og har i samarbejde med Summit Consulting afholdt en modulopbygget workshop for en gruppe kontorchefer om ledelse og forebyggelse af stress. Workshoppen har været vellykket, og vi har fået redskaber med fokus på rettidig dialog og forebyggelse, som vi i deltagerkredsen har kunnet bruge helt konkret i vores daglige ledelsesarbejde. I workshoppen har vi samtidig haft en god indbyrdes erfaringsudveksling om emnet, som har givet os god inspiration til konkrete initiativer og videre ledelsessamarbejde."

Anne Stærk
Personalechef i Undervisningsministeriet