Har du nogle spørgsmål? Kontakt os på (+45) 70 20 33 20

Ledelse og samarbejde på tværs

"Vi skal blive bedre til at samarbejde og lede på tværs af vores organisation". Det er en sætning, de fleste vil kunne genkende fra deres arbejdsliv, hvilket sandsynligvis er et udtryk for, at det i stigende grad er afgørende for opgaveløsningen og resultatskabelsen at samarbejde effektivt på tværs af en række forskellige grænser. Fx er opgaveløsningen mange steder præget af tilstødende eller overlappende ansvarsområder, uklare organisatoriske grænser og forventninger, afgrænsede eller ukoordinerede faglige siloer eller komplekse og omskiftelige samarbejdsrelationer med både interne og eksterne samarbejdspartnere og interessenter.

Lederen af det tværgående samarbejde skal derfor være i stand til at understøtte og sikre effektivt samarbejde og koordinering på tværs af både fysiske og organisatoriske – men også sociale og mentale – grænser. Ofte viser det sig dog væsentligt nemmere at beskrive på papiret end at gøre i praksis.

Vi har gjort det i virkeligheden

Uanset om du er leder i en privat eller offentlig stilling, vil du få et stort udbytte ud af at udvikle dine praktiske lederkompetencer i forhold til at skabe bedre samarbejde og større indbyrdes forståelse og sammenhængskraft i din organisation.

I et udviklingsforløb om samarbejde på tværs vil du styrke dine kompetencer til at skabe tryghed, respekt og tillid samt udvikle øget indsigt i egne styrker og udfordringer relateret til ledelse af det tværgående samarbejde.

Ledelse og samarbejde på tværs kan både være en af mange ledelseskompetencer, som vi arbejder med i et udviklingsforløb, og det kan være omdrejningspunktet i et forløb, som har til formål at styrke din organisations evne til at samarbejde og skabe fælles organisatoriske resultater gennem indbyrdes og fælles viden, forståelse, respekt og tillid.