Har du nogle spørgsmål? Kontakt os på (+45) 70 20 33 20

Strategisk ledelse

Strategisk ledelse er en grundlæggende ledelsesdisciplin, der handler om at kunne navigere sin organisationen sikkert ind i fremtiden. Den kræver at lederen er i stand til at identificere organisationens potentiale, opsætte visionen, lægge strategien og formulere realistiske mål samt kommunikere og forankre strategien på en måde, som bringer hele organisationen med på rejsen.

Det er værdifuldt for organisationen at træne og udvikle ledelsens evne til strategisk tænkning og handling, fordi det som leder er afgørende at kunne kommunikere den overordnede vision og mission samt udfolde og eksekvere strategien for, hvordan man som enhed, afdeling og organisation når i mål med sin ambition.

Vi har gjort det i virkeligheden

I Summit Consulting hjælper vi organisationer og ledelser med strategiudvikling og implementering samt at indfri sine de strategiske ambitioner/målsætninger ved at udvikle ledere, ledelser og organisationer gennem sparring, coaching og personlig udvikling. Når vi arbejder med strategisk ledelse, hjælper vi ledere med at gøre deres organisationen i stand til det, som de ønsker og vil med den.

Strategisk ledelse kan både være en af mange ledelseskompetencer, som vi arbejder med i større udviklingsforløb, og det kan være omdrejningspunktet i et konkret forløb, som har til formål at styrke din organisations evne til at realisere jeres strategiske ambition.