Har du nogle spørgsmål? Kontakt os på (+45) 70 20 33 20

Talent- og specialistudvikling

Både private og offentlige organisationer bliver mere videnstunge og stiller større krav til ledere. Derfor er de fleste organisationer afhængige af at udvikle, tiltrække og fastholde talenter og specialister i målet mod at skabe en stærk og robust organisation. Talent- og specialistudvikling er i dag ofte forankret i organisationens strategi og koncentrerer sig dermed om de fremtidige kvalifikationer og kompetencer, som organisationen strategisk set har behov for.

Med udgangspunkt i den enkelte leders talent og organisationens målsætning sikrer vi, at de udvalgte talenter og specialister udvikles både fagligt og personligt, hvad enten der er tale om ledertalenter eller specialisttalenter.

Vi skaber et talentudviklingsforløb med fokus på høj faglighed, kvalitet og værdiskabelse. Udbyttet er at udvikle og fastholde engagerede og værdiskabende medarbejdere, således at det får en direkte forretningsmæssig gevinst for din organisation.

Indholdet af talentudviklingsforløb

I et typisk talentudviklingsforløb med Summit Consulting vil deltagerne bl.a. få:

  • Forståelse for egne muligheder for at styrke sin rolle som værdiskaber for organisationen

  • Arbejdet med personlig formidling og gennemslagskraft

  • Indsigt i ledelsesbegrebets mange facetter

  • Udvidet indsigt i eget talent og bevidsthed om egne styrker og udviklingsområder

  • Styrket kendskab til egne præferencer og synliggørelse af forskelle og ligheder i måder at agere og kommunikere på

Vi har gjort det i virkeligheden

Igennem flere år har vi udviklet og gennemført skræddersyede talent- og specialistudviklingsforløb i både offentlige og private virksomheder, herunder statens talentudviklingsprogram ”Talent for Ledelse” i samarbejde med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og mere organisationsspecifikke talentforløb og Graduateprogrammer med bl.a. TV 2, MT Højgaard og Interdan, som alle blev designet til kundens specifikke udviklingsbehov og på baggrund af deres strategi.
 

"Jeg indstillede selv et talent, men var faktisk ikke helt overbevist om, hvor stort hans ledertalent egentlig var. Det blev jeg imidlertid undervejs, fordi han ikke bare fagligt, men også personligt udviklede sig meget. Det gjorde han helt klart takket være en god kobling i kursusforløbet, mellem både den personlige læring, den konkrete sparring i grupper, men også den tætte løbende dialog med mig."

Lars Frelle-Petersen
Tidl. direktør i Digitaliseringsstyrelsen, nu Departementschef i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet