Har du nogle spørgsmål? Kontakt os på (+45) 70 20 33 20

Teamudvikling

Teamudvikling handler lige så meget om at blive klar over egne styrker som at forstå, hvordan bolden spilles bedst i teamet. Vores teamudvikling bygger bl.a. på, at alle teammedlemmer lærer hinanden at kende og drager fordel af hinandens kompetencer og styrker.

Mange teams skal navigere i komplekse organisationer og med komplicerede opgaver. Teamets opgaver – og udfordringer – kan variere over tid, teammedlemmer bliver udskiftet og dermed skal teamet også have løbende opmærksomhed på egen teamkultur og samarbejdsform. Et velfungerende team er altafgørende for de resultater, der skabes, og for medarbejdernes engagement og motivation for sammen at arbejde mod fælles mål. Det handler om at få gruppen til at samarbejde og committe sig på de forretningsmæssige mål, der er afgørende for et vedvarende godt resultat.

Teamudvikling med Summit Consulting skaber stærke og effektive ledelsesteams, hvor kompetencer, værdier og ansvarsfordeling matcher organisationens strategi.

Indhold i et teamudviklingsforløb

I Summit Consulting tilpasser vi teamudviklingsprocessen efter organisationens behov og den situation, teamet er i, og vi benytter typisk følgende elementer:

  • En række intensive workshops med processer i plenum

  • Gensidig organisatorisk feedback

  • Individuelle opgaver til de enkelte teammedlemmer

  • Individuelle coachingsessioner for alle teammedlemmer

Samarbejde med KDY

Summit Consulting har indgået et samarbejde med Kongelig Dansk Yachtklub (KDY) med fokus på ledelsesudvikling og teamudvikling med sejlsporten som simulator og katalysator for udviklingen.

Vi har gjort det i virkeligheden

Summit Consulting arbejder med teamudvikling af direktioner og ledelsesteams ud fra High Performance-tankegangen – de bedste resultater skabes, når hele teamet supplerer hinanden og performer som en helhed.
 

"Vi entrerede med Summit Consulting til et forløb med det mål at genfinde teamånden og lysten og energien til at sætte mål og action for fremtiden. Den skepsis, man som deltager kan have på forhånd om resultatet af seminarer med ekstern hjælp, blev manet i jorden. Konsulenterne fik etableret et rum, hvor gensidig åbenhed mellem os 4 i Inzights kunne udfolde sig, så vi alle kunne få 'tømt rygsækken' og åbent få talt både samarbejdsmæssige udfordringer og forretningsmæssige prioriteter igennem."

Peter Scmeltzer
Partner i Inzights A/S