Har du nogle spørgsmål? Kontakt os på (+45) 70 20 33 20

Teamudvikling i samarbejde med KDY

 

Når det handler om at udvikle og flytte et team, en gruppe ledere, en gruppe medarbejdere eller i givet fald en hel organisation derhen, hvor ressourcerne udnyttes optimalt, og hvor resultaterne indfries, kan en sejlads være en af de bedste måder at perspektivere og fremme udviklingen på. Ikke alene får deltagerne en oplevelse for livet og bliver derigennem rystet godt sammen – de får samtidig konkret og brugbar læring, viden og indsigt i styrker og faldgruber i samarbejdet. En indsigt og viden som kobler sig direkte til den hverdag og de dilemmaer og udfordringer, der skal arbejdes med.
 
En båd kan ikke sejle og slet ikke vinde, hvis ikke alles kompetencer og samarbejdsroller er gensidigt accepteret. Til søs er der kontant afregning for alle fejl og forkerte beslutninger. Og ligesom i erhvervslivet er man på søen i konstant bevægelse og i en intens kamp mod konkurrenterne. De, der vinder, er dem, der lykkes med at få teamets samlede indsats til at gå op i en højere enhed.
 
Mange af vores kunder har ikke praktisk erfaring med sejlads – de fleste har aldrig været på en sejlbåd før. Men det er ingen hindring. I samarbejde med Kongelig Dansk Yachtklub (KDY) og med kyndig vejledning fra nogle af Danmarks mest erfarne sejlerinstruktører tager vi fat på jeres styrker og udfordringer og sørger for, at forløbet kobles til jeres specifikke og konkrete hverdag. Sikkerheden er naturligvis i top, og KDY sørger for godkendte redningsveste og praktisk sejlertøj til alle deltagere.
 
For yderligere information vedrørende teamudvikling til søs med Summit Consulting, kontakt Karsten Søderberg på ks@summitconsulting.dk.

"Vi har brugt forskellige sportsgrene til at arbejde med teambuilding før. Men for mig udgør sejlads en af de bedste, fordi der er så mange paralleller mellem sejlads og driften i en virksomhed. Ingen kan fx nå målet alene, hverken på en båd eller i en virksomhed, og begge steder er det vigtigt at have en klar strategi, som alle kender. Alle skal kende deres roller og holde sig til dem, hvis målet skal nås, og endelig er konkurrenternes placering også et aspekt, man hele tiden har fokus på begge steder."


Lau Diderichsen
Tidl. Senior Vice President i FOSS