Har du nogle spørgsmål? Kontakt os på (+45) 70 20 33 20

Artikler og debatindlæg

 

Efter 122 år i samme familievirksomhed har femte generation nu betakket sig: »Det værste, der kunne ske, var, hvis vores tre børn ikke kunne blive enige«


Tvangsarv er ikke en løsning. Det mener Thomas Dinesen, der for nylig er trådt tilbage i det familiedrevne gulv-og designfirma Dinesen, kendt for de brede plankegulve i historiske bygninger i København. Familien har opsøgt en erhvervspsykolog. For hvordan håndterer man eksempelvis konflikter i den nærmeste familie?

Debat: Corona og krænkelser stiller krav til årets MUS-samtale


I år er der behov for at gentænke MUS-samtalen, da intet er, som det plejer. Mere end halvdelen af arbejdsåret har været påvirket af Corona, og det fortsætter formentlig længe endnu. Når man er underlagt så uvante og skæve vilkår, bør man som leder genoverveje, hvordan man vil gennemføre samtalerne, da rutinen ikke længere er gangbar.

Debat: Coronakrisen kan genopfinde kulturen på arbejdspladsen


Den seneste tid har været en prøvelse for alle, og ligesom at nedlukningen krævede ekstraordinære tiltag fra ledere såvel som medarbejdere, så kræver genåbningen også, at man gør sig grundige overvejelser om, hvordan man vender tilbage til kontoret og kollegerne.

Debat: Pludselig skal lederne kunne lede fra distancen – og det stiller krav


Kontorpladser over hele verden er udskiftet med hjemmearbejdspladser. Alle har vi de sidste par uger kun været forbundet af en telefon samt internetforbindelse, hvilket har stillet nye krav til ledere, der ingen eller kun begrænset erfaring har med ledelse fra distancen.

12 anbefalinger til distanceledelse – ledelse på afstand kræver nærhed!


Ledelse på afstand kan kun fungere, hvis det lykkes leder og medarbejdere at finde en god balance mellem ledelse og selvledelse. Det er umuligt at løse opgaverne effektivt, hvis der kun kan træffes beslutninger og løses problemer, når lederen er fysisk til stede.

Debat: Det er ligeså absurd at basere ledelsesevner på køn som på hårfarve


Forestil dig, at der herskede en række myter om brunhårede mennesker som ledere på arbejdspladsen: “Brunhårede er ikke ambitiøse”, ”brunhårede går mere op i familieliv”, ”talentmassen blandt brunhårede er simpelthen ikke stor nok”. Det kan de fleste af os høre lyder som noget sludder.

Debat: Lederne flygter fra det offentlige – og det er vores egen og det politiske systems skyld


Der er øjensynligt mange arbejdsgange, processer og sagsbehandlinger, som kunne optimeres og effektiviseres. Vejen frem er i hvert fald ikke mere kontrol og overvågning.

Debat: Dårlige bestyrelser koster ejerledere dyrt


Det er sølle 6 procent af de ejerledede virksomheder, der frivilligt har en bestyrelse tilknyttet. Det tal burde være langt højere.

Debat: Den moderne leder går til stålet og gør verdensmålene til mere end en modedille


Hvis vi skal nå det inden 2030, skal verdensmålene integreres som et reelt kerneområde i organisationerne, privat som offentlig.

Debat: Læg studenterhuen i skuffen, og tag et sabbatår – det er en klog investering i både dig selv og din karriere


Vi skal gøre op med tanken om, at sabbatåret er et fjumreår, som flittige unge går uden om. Det er et år i den personlige udviklings tegn, og det kan blive et af de smarteste træk i dit liv.

Kronik: Ejerfamiliens følelser kan komme før cost-benefit-analysen


At overtage direktørrollen i en familieejet virksomhed er en stor opgave, og hvis man skal
lykkes, kræver det gode relationer.

Debat: Et sabbatår er langt vigtigere end en række 12-taller


Sabbatår er et udtryk, de fleste af os kender til – et friår – men desværre er der kommet en yngre generation, der måske ikke kender begrebet. De er nemlig blevet tudet ørene fulde om at komme hurtigt videre i uddannelsessystemet, og at kun de højeste karakterer dur til noget. Og det er ganske enkelt forkert.

Tag ansvar for din lederrolle


(S. 7). Formår du som leder at skabe en attraktiv arbejdsplads, så du kan tiltrække de gode projekter og skabe et arbejdsmiljø, som udvikler og holder på medarbejderne?

Debat: Private ledere bør trække på det offentliges erfaring


De seneste år har vi set en markant holdningsændring til drivkraften på arbejdspladsen. Vi ser, at purpose – på dansk; formål – spiller en fortsat større rolle, og at arbejdet for såvel ledere som medarbejdere skal have en større mening end blot en fed løncheck og prestigefuld titel.

Debat: Regeringens ledelsesreform forpligter


Der er flere gode elementer i regeringens sammenhængsreform og dens mål om at udvikle og løfte kompetencer hos offentlige ledere, men det er vigtigt, at politikerne løfter ansvaret for, at reformen ikke blot bliver til kortsigtede løsninger.

Debat: Hvem skal sikre fremtidens velfærdsstat?


I det private har man længe vidst, at det er vitalt at tiltrække talenter med bl.a. graduate-programmer, men hvor er det offentlige?

De­bat: Når til­li­den bri­ster og mo­ti­va­tio­nen for­svin­der


Hvad gør man som leder, når kampgejsten blandt medarbejderne er i bund? Hvordan skal en afdelingsleder i Danske Bank eller Nordea, med hvidvaskskandaler i medierne, eller en teamleder i Socialstyrelsen, efter at en medarbejder er stukket af med kr. 111 mio., tackle, at der ikke længere er samme gejst og stolthed på arbejdspladsen?

Kronik: Generationsskiftet handler om følelser


Manglende planlægning er en stor udfordring ved et ejerskifte, og personlige og følelsesmæssige faktorer bør vægte mindst lige så højt i overvejelserne, som økonomi og jura gør.

Lær at forebygge stress blandt dine medarbejdere


Stress ses hyppigere og hyppigere blandt både medarbejdere og ledere, men ofte bliver der først reageret, når skaden er sket. De menneskelige omkostninger bag en sygemelding kan være enorme, hvorfor vi i højere grad bør arbejde med forebyggelse af stress.

Debat: God ledelse starter i skoler og foreninger


Vil man undgå ledelse, der udelukkende fokuserer på målbare resultater, skal teamarbejde og det at være og have en leder blive en del af vores børns og unges uddannelse.

Hvis du er ejerleder, bør du tænke på dit exit. Helst nu


At foretage et ejerskifte er for mange rigtig svært. Men det er en nødvendig proces, der kræver god planlægning. Forskning anbefaler, at man går i gang mindst 3 år før skiftet, hvis man skal sælge, og hele 15 år før hvis man skal foretage et generationsskifte.

Debat: HR skal på officersskole


Op gennem 00’erne frem til finanskrisen voksede landets HR-afdelinger sig store og stærke i udviklingskroner, samtidig med at HR kom langt tættere på – og i nogle tilfælde helt ind i – direktionen. Da finanskrisen ramte os alle, måtte man imidlertid skære ind til benet, og her blev HR oftest reduceret til hire, fire and payroll.

Debat: Giv direktøren en ung mentor


Det er mange steder udbredt, at unge lovende talenter får en erfaren mentor for at sikre det videre karriereforløb. Det kan der komme meget godt ud af, men den erfarne leder har i endnu højere grad brug for en ung mentor, da direktørerne sjældent forstår den nye digitale verden, og gør man ikke det, mister man hurtigt sin markedsforståelse og bliver irrelevant i løbet af kort tid.

Guide: Modstand kan bruges som ressource


Det kan tage lang tid at skabe gennemgribende forandringer i en organisation, og som oftest lykkes man slet ikke. Det kan skyldes modvilje ned igennem organisationen, men forskning viser, at modstanden kan bruges som en ressource og kompetence til hurtigere og vellykket implementering.

8 gode råd til, hvordan du som leder forebygger og håndterer stress blandt medarbejdere


Som leder spiller du en afgørende rolle i at forebygge og håndtere stress rettidigt! Og det kan være svært at undgå at falde i "HDGO"-fælden.

Fusion mellem Niras og Alectia


(S. 22-28). En fælles virksomhedskultur er afgørende, men den kommer ikke af sig selv. Det erkendte rådgiverne Alectia og Niras, da de valgte at slå sig sammen. De hyrede derfor eksterne konsulenter til at kortlægge kultur og værdier for at bevare det bedste fra begge verdener.

Sådan spotter du en stresset kollega


Hvis man holder øje med stresstegnene, kan man være med til at forebygge et længere sygdomsforløb.

Ekspert: Danskere skal stoppe op – ellers dør de af overarbejde


Stressede medarbejdere er en dårlig forretning, og flere virksomheder bør være opmærksomme på tiltag mod den usunde arbejdskultur.

Debat: Japanerne dør af stress - det gør danskerne også!


Er stress en tikkende bombe under vores ledelsesmodel? Over en kvart million danskere lider af alvorlig stress, og ifølge WHO bliver stress og depression en af de væsentligste kilder til sygdom i år 2020.

Debat: Hvorfor er Thyra Frank den eneste minister med faglig kompetence?


Skal Danmark ledes ud fra politiske kompromiser, strategiske spil og underhåndsaftaler? Eller skal vi sammensætte Danmarks ledelse ud fra faglige kompetencer og evnen til at samle og repræsentere danskerne?

Debat: Kunne Lars Seier Christensen blive dansk statsminister?


Den offentlige sektor er en flok bureaukrater, der bare flytter bunker og ikke arbejder et minut mere, end de behøver. Den private sektor består af grådige kapitalister, der kun har ét mål for øje: at tjene flere penge. Det er fordomme, der er skåret i granit og skaber en dyb og farlig kløft mellem offentlig og privat ledelse.

Når lederudvikling bliver til organisationsudvikling


Når man inkluderer organisatoriske elementer i et lederudviklingsprogram, er det muligt at øge organisationens evne til at handle strategisk og levere de ønskede resultater – og derved maksimere værdien tilført af lederudviklingsprogrammet.

Organisatorisk robusthed

– et værktøj til topledelsen


Vi har defineret 6 indikatorer på organisatorisk robusthed samt et testværktøj, så du kan tage temperaturen i din egen organisation. Evaluer selv!

Leadership Pipeline
– et værktøj til "konstant tilstrømning af god ledelse"


Lederudviklingsteorien og værktøjerne bag Leadership Pipeline bliver stadigt mere udbredt blandt organisationer. God ledelse kræver forskellige kompetencer og roller på forskellige ledelsesniveauer.

Succesfuld fastholdelse af forandringer


Forandringer i virksomheder og organisationer sker hele tiden, både som planlagte såvel som ikkeplanlagte. Hvordan fastholdes en forandring i virksomheden/organisationen?