Ledelse og forebyggelse i relation til stress

 

Download som pdf:

Er jeres organisation klædt ordentligt på? Lær at håndtere og forebygge medarbejderstress på vores åbne kursus "Ledelse og forebyggelse i relation til stress".

Hvorfor er der brug for ledelse og forebyggelse i relation til stress?

 • Fordi WHO skønner, at stress i 2020 er en af de hyppigste årsager til sygdom1
 • Fordi 17% af den danske arbejdsstyrke i dag føler sig stressede i deres arbejde2
 • Fordi 61% af danske ledere kun i mindre eller nogen grad føler sig klædt på til at håndtere stresstruede eller -ramte medarbejdere3
 • Fordi det koster op mod kr. 1 mio. at have en langtidssygemeldt medarbejder4

De menneskelige, organisatoriske og økonomiske omkostninger taler sit eget sprog. Derfor betaler det sig at styrke ledelsesindsatsen over for stress. På dette kursus bliver du klædt på til både at spotte og håndtere stress rettidigt.

Målgruppe og formål med kurset
Kurset er relevant for alle med et ledelsesansvar. Formålet er:

 • At klæde dig på til at opdage og forebygge stress blandt medarbejderne – og hos dig selv
 • At styrke dig i at håndtere stress helhedsorienteret, dvs. i din ledelse af opgaver, ressourcer og prioriteringer
 • At give dig konkrete dialogredskaber over for såvel den enkelte som teamet
 • At tilbyde et forum for erfaringsudveksling blandt deltagerne


Omfang og indhold: 2 workshops á 1 dag
1. workshop: Forstå stress, og håndter stress rettidigt

 • ​Forstå stress, og identificer triggere og symptomer hos medarbejdere – og hos dig selv
 • Styrk din egen og medarbejderens bevidsthed om copingstrategier til at modvirke stress
 • Få træning i dialogmetoder til en rettidig ledelsesindsats over for den stresstruede

2. workshop: Håndtér stress i et helhedsperspektiv

 • Lederens rolle som organisator og sparringspartner ift. både den enkelte og teamet
 • Bliv skarp på både at håndtere personen og opgaven
 • Hvis skaden skulle ske: Sådan håndterer du teamet
 • Perspektiv: Sådan hjælper du dig selv til at undgå stressfælden


Pris
Prisen er i alt kr. 4.800,- ekskl. moms pr. person for begge workshops.
 

Undervisere
Steffen Tange, Cand.psych.aut., partner i Summit Consulting.
Helle Aaes, Cand.pæd.psych.aut., partner i Summit Consulting.
 

Kontakt
Hvis du har nogle spørgsmål eller vil høre nærmere om kurset, kan du kontakte enten Steffen Tange på tlf. 26 73 66 76 eller mail st@summitconsulting.dk eller Helle Aaes på tlf. 51 41 62 20 eller mail haa@summitconsulting.dk.

 

1 Global Burden of Disease Study, WHO
2 Lederne: "STRESS. Rapport om virksomheders og lederes håndtering og forebyggelse af stress blandt medarbejdere", 2017
3 Lederne: "STRESS. Rapport om virksomheders og lederes håndtering og forebyggelse af stress blandt medarbejdere", 2017
4 Tal fra Teknologirådet og Statens Institut for Folkesundhed

"Vi har i Undervisningsministeriet sat fokus på forebyggelse og håndtering af stress og har i samarbejde med Summit Consulting afholdt en modulopbygget workshop for en gruppe kontorchefer om ledelse og forebyggelse af stress. Workshoppen har været vellykket, og vi har fået redskaber med fokus på rettidig dialog og forebyggelse, som vi i deltagerkredsen har kunnet bruge helt konkret i vores daglige ledelsesarbejde. I workshoppen har vi samtidig haft en god indbyrdes erfaringsudveksling om emnet, som har givet os god inspiration til konkrete initiativer og videre ledelsessamarbejde."

Anne Stærk, personalechef i Undervisningsministeriet

 

© Summit Consulting by M2 Reklame & Software.

Accepter cookies

På www.summitconsulting.dk anvender vi cookies for at optimere hjemmesiden og dens funktionalitet, så du kan få den bedste oplevelse, når du besøger vores hjemmeside.

Du kan altid slette dine gemte cookies i din browsers indstillinger.

Accepter ikke cookies Accepter kun funktionscookies Accepter alle cookies