Ledelse og forebyggelse af stress

 

Download som pdf:

Summit Consulting klæder dig og din organisation på til effektiv ledelse og forebyggelse af stress.

Hvorfor er der brug for mere ledelse af stress?
Fordi det er for dyrt at lade være… Det kan koste op mod kr. 1 mio. at have en langtidssygemeldt medarbejder, og ifølge en rapport om stress fra interesseorganisationen Lederne fra 2017 føler 17% af den danske arbejdsstyrke sig stressede i deres arbejde. Det betaler sig derfor at styrke ledelsesindsatsen over for stress – både af hensyn til den stressramte, dennes kollegaer og organisationens økonomi.

Summit tilbyder et virksomhedsinternt forløb til rettidig håndtering, ledelse og forebyggelse af stress, som både kan gennemføres som enkeltstående aktivitet og integreres med øvrige interne lederudviklingsaktiviteter. Forløbet kan indeholde brug af MyStress appen.

Forløbets indhold
Forløbet indeholder 2 workshops á i alt 1½ dag:
1 lederworkshop á 1 dag for hele ledergruppen:

 • Forstå stress, og identificer stress-triggere og symptomer hos medarbejderne – og dig selv
 • Lederens rolle i et helhedsperspektiv som organisator og sparringspartner i relation til den stressramte/-truede
 • Konkrete metoder (herunder MyStress app) til en rettidig ledelsesindsats i forhold til stress

1 medarbejderworkshop á ½ dag for hver leder og dennes medarbejdere:

 • Facts om stress og hjælp til at kunne identificere egen stress
 • Dialog mellem leder og medarbejdere om stress og gode coping-strategier
 • Dialog om lederens og kollegaers rolle og indsats over for en stressramt kollega
 • Konkrete metoder (herunder MyStress app) til konstruktiv håndtering af stress

Som noget unikt inkluderer forløbet oplæring i samt anvendelse af MyStress appen, der tilbyder en enkel ramme for registrering og håndtering af egen stress samt for opfølgning mellem leder og medarbejder.

Målgruppe og formål
Målgruppen er alle ledere i organisationen. Forløbet har 2 formål:

 • At klæde lederne på til at håndtere og forebygge stress blandt medarbejderne – herunder at håndtere/forebygge egen stress
 • At styrke lederen i at håndtere stress i et helhedsperspektiv,  dvs. i sammenhæng med struktur, rammer og opgavefordeling


Udbytte
Forløbet har bl.a. følgende udbytte:

 • Hver leder får et beredskab i forhold til effektivt og rettidigt at identificere, håndtere og forebygge stress
 • En styrket åbenhed og dialog mellem kollegaer, lederen og den enkelte medarbejder i forhold til stress
 • En styrket ledelseskultur med bundlinjeeffekt, der forener fokus på effektivitet og trivsel i jobbet


Pris
Lederworkshop: Op til 8 ledere: kr. 24.500,-.
Medarbejderworkshops: Op til 15 medarbejdere: kr. 12.250,- pr. workshop.

 

Kontakt
Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan være behjælpelig med ledelse og håndtering af stress, kan du kontakte Steffen Tange (se kontaktinformation her).

"Vi har i Undervisningsministeriet sat fokus på forebyggelse og håndtering af stress og har i samarbejde med Summit Consulting afholdt en modulopbygget workshop for en gruppe kontorchefer om ledelse og forebyggelse af stress. Workshoppen har været vellykket, og vi har fået redskaber med fokus på rettidig dialog og forebyggelse, som vi i deltagerkredsen har kunnet bruge helt konkret i vores daglige ledelsesarbejde. I workshoppen har vi samtidig haft en god indbyrdes erfaringsudveksling om emnet, som har givet os god inspiration til konkrete initiativer og videre ledelsessamarbejde."

Anne Stærk, personalechef i Undervisningsministeriet

Læs hele casen her.

© Summit Consulting by M2 Reklame & Software.

Accepter cookies

På www.summitconsulting.dk anvender vi cookies for at optimere hjemmesiden og dens funktionalitet, så du kan få den bedste oplevelse, når du besøger vores hjemmeside.

Du kan altid slette dine gemte cookies i din browsers indstillinger.

Accepter ikke cookies Accepter kun funktionscookies Accepter alle cookies