Behandling af personoplysninger i rekrutteringsproces

Indledning

 • Når du søger en ledig stilling eller uopfordret hos Summit Consulting A/S (herefter Summit), skal du være opmærksom på, at vi som dataansvarlig registrerer og indsamler oplysninger om dig. I det følgende beskrives, hvordan vi behandler din ansøgning, og hvilke oplysninger vi indsamler, herunder hvilken praksis vi almindeligvis følger
 • Fordi vi registrerer dine oplysninger elektronisk, har du nogle rettigheder. Dem informerer vi også om nedenfor

 

Modtagelse af ansøgninger

 • Når vi modtager din ansøgning, får du en bekræftelse på, at vi har modtaget den. Når vi gennemgår ansøgningerne, udvælger vi, hvem vi indkalder til samtale. Dette valg baseres på dine kvalifikationer i forhold til stillingen eller stillingerne. Indkaldelsen til samtale sker via e-mail eller telefon
 • For at kunne behandle din ansøgning registrerer vi i forbindelse med modtagelsen af ansøgningen dit navn, telefonnummer og e-mail i vores it-system. Desuden behandler vi de oplysninger om dig, som du i øvrigt selv har givet os i forbindelse med din ansøgning

 

Modtagelse af uopfordrede ansøgninger

 • Når vi modtager din uopfordrede ansøgning, får du en bekræftelse på, at vi har modtaget den. Når vi gennemgår uopfordrede ansøgninger, udvælger vi, om vi vil indkalde til samtale på baggrund af kvalifikationer i forhold til den stilling, der bliver søgt på. Indkaldelsen til samtale vil ske via e-mail eller telefon
 • For at kunne behandle din uopfordrede ansøgning registrerer vi i forbindelse med modtagelsen af ansøgningen dit navn, telefonnummer og e-mail i vores it-system
 • Hvis du får afslag på din uopfordrede ansøgning, vil vi hurtigst muligt – og som udgangspunkt senest 6 måneder efter, at du har modtaget afslaget – slette de oplysninger, som vi har modtaget, medmindre der er særlige forhold, der gør, at du og vi kunne have en fælles interesse i, at vi gemmer dit ansøgningsmateriale i længere tid

 

Samtaler

 • I rekrutteringsprocessen gennemfører vi samtaler, hvor fokus er på både dine faglige og personlige kompetencer, jobbets udfordringer samt Summit som arbejdsplads
 • Vi noterer nogle af de oplysninger, som kommer frem under samtalen/samtalerne. Det er kun de oplysninger, der er relevante, vi benytter ved vurderingen af, om du skal tilbydes en stilling

 

Indhentelse af oplysninger og referencer

 • Som led i rekrutteringsprocessen vil vi ofte søge yderligere oplysninger om den ansøger eller de ansøgere, som vi skønner, er bedst kvalificeret. I den forbindelse søger vi ofte – i relevant omfang – tilgængelige oplysninger fra internettet, herunder fra sociale medier. Det kan også være, at vi beder dig om selv at sende os nogle flere oplysninger
 • Hvis vi gerne vil søge oplysninger om dig hos din nuværende eller tidligere arbejdsgiver via referenceindhentning, spørger vi dig om samtykke hertil først. Konkret bliver du bedt om at underskrive en samtykkeerklæring, som du efterfølgende selv får en kopi af. Hvis ikke du giver samtykke, indhenter vi ikke referenceoplysninger. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du ikke samtykker til, at vi kan indhente referenceoplysninger, kan det betyde, at du får afslag på din ansøgning

 

Brug af personlighedstest

 • I forbindelse med rekrutteringsprocessen til nogle stillinger benytter vi personlighedstest. Dette kræver dog, at du giver samtykke til det. Samtykket gives i forbindelse med, at du gennemfører testen. Hvis ikke du giver samtykke, skal du være opmærksom på, at det kan betyde, at du får afslag på din ansøgning
 • Testen gennemføres typisk inden den første samtale med dig eller mellem første og anden samtale. Formålet med testen er at belyse dine personlige kompetencer, så vi har et udgangspunkt for en dialog om dine personlige ressourcer, styrker og udviklingsområder. Testen leveres af ekstern testleverandør, som behandler oplysninger om dig på vores vegne, jf. en databehandleraftale
 • Testen vil aldrig stå alene, men indgå i det samlede grundlag for udvælgelsen af den rette kandidat til stillingen

 

Det videre forløb

 • De ansøgere, der har været til samtale, får svar enten pr. e-mail eller telefonisk. Når vi har besat stillingen, sender vi et skriftligt afslag til alle de afviste ansøgere
 • Hvis du ender med at blive ansat hos os, vil de oplysninger, som vi har modtaget og behandlet i forbindelse med rekrutteringsprocessen, blive opbevaret på personalesagen i henhold til vores retningslinjer herfor. Du orienteres i så fald om vores ”behandling af medarbejdernes personoplysninger” i vores personalehåndbog
 • Hvis du får afslag på din ansøgning, vil vi hurtigst muligt – og som udgangspunkt senest 6 måneder efter, at du har modtaget afslaget – slette de oplysninger, som vi har modtaget og behandlet i forbindelse med rekrutteringsprocessen, medmindre der er særlige forhold, der gør, at du og vi kunne have en fælles interesse i, at vi gemmer dit ansøgningsmateriale i længere tid

 

Information om dine rettigheder mv.

 • Du har efter persondataloven nogle rettigheder i forbindelse med vores behandling af din ansøgning og dine personoplysninger, fordi dette i meget vidt omfang foregår elektronisk. Du har i den forbindelse ret til at:
  • få at vide, at vi har samlet oplysninger om dig og gemt dem i vores it-system,
  • få at vide, hvilke oplysninger om dig vi har indsamlet og brugt i vores behandling af din ansøgning,
  • se oplysningerne, og
  • bede om, at vi retter eller sletter oplysninger mv., hvis du mener, at de fx er forkerte
 • Personoplysninger, der indsamles som led i rekrutteringsprocessen, vil blive behandlet med den fornødne sikkerhed og fortrolighed, og oplysningerne vil alene være tilgængelige for et begrænset antal medarbejdere, for hvem adgangen til personoplysningerne er nødvendig og relevante, herunder eventuelle kommende ledere

 

Du kan læse mere om persondataloven og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Download tekst som pdf her.

© Summit Consulting by M2 Reklame & Software.

Accepter cookies

På www.summitconsulting.dk anvender vi cookies for at optimere hjemmesiden og dens funktionalitet, så du kan få den bedste oplevelse, når du besøger vores hjemmeside.

Du kan altid slette dine gemte cookies i din browsers indstillinger.

Accepter ikke cookies Accepter kun funktionscookies Accepter alle cookies